ยฉ 2018 Tony

Merchandise

The CDA is supported almost entirely by its membership subscriptions. From time to time we try to supplement this with merchandise sales. The most significant of these are the branded house nameplates we sell from our stand at the New Forest Show. 

House Name Plates
ยฉ 2018 Sally Fear

House Name Plates

Why not get a name plate that also shows your support for the real New Forest? Every year at the New Forest Show commoners are busy branding bespoke timber name plates for a steady stream of happy customers. It is wise to visit our stand in the Heart of the Forest area early in your day at the Show, to ensure that we have time to do the branding to your specification, ready for you to collect towards the end of your visit.

Tea Towels
ยฉ 2018 Sally Fear

Tea Towels

Other Items
ยฉ 2018 Sally Fear

Other Items

From time to time we will produce other items for sale. In the past these have been tea towels, polo shirts, and photographs. The CDA is always open to ideas of items that could prove popular for our fundraising.

Latest Tweets Latest Tweets

Loading Tweets...

@realnewforest 4h

Icilibus sam quas aut eriatem nume corepta auta conet officaborem quodi corepta auta conet officaborem quodi apernat ectlpa dolorpiaecus.

@realnewforest 4h

Icilibus sam quas aut eriatem nume corepta auta conet officaborem quodi corepta auta conet officaborem quodi apernat ectlpa dolorpiaecus.

@realnewforest 4h

Icilibus sam quas aut eriatem nume corepta auta conet officaborem quodi corepta auta conet officaborem quodi apernat ectlpa dolorpiaecus.

With thanks for support from